Mötesdagar 2019

9 januari
26 januari Mässa
13 februari
13 mars
10 april
8 maj
12 juni
11 september
9 oktober
13 november
11 december

Mötestider:

Styrelsemöte kl. 17.00
Lokalen öppnas kl. 18.00
Medlemsmöte kl. 19.00

Plats:
klubblokalen på Nyborgsvägen 10 i Rosersberg.