Mötesdagar 2022

12 januari
9 februari
9 mars
13 april
23 april - Myntmässa
11 maj
8 juni

14 september
12 oktober
9 november
14 december

Mötestider:

Styrelsemöte kl. 17.00
Lokalen öppnas kl. 18.00
Medlemsmöte kl. 19.00

Plats:
klubblokalen på Nyborgsvägen 10 i Rosersberg.