Mötesdagar 2021

13 Oktober
10 November
  8 December

Mötestider:

Styrelsemöte kl. 17.00
Lokalen öppnas kl. 18.00
Medlemsmöte kl. 19.00

Plats:
klubblokalen på Nyborgsvägen 10 i Rosersberg.