Mötesdagar 2020

8 januari
25 januari Mässa
12 februari
11 mars
8 april
13 maj
10 juni

9 september
14 oktober
11 november
9 december

Mötestider:

Styrelsemöte kl. 17.00
Lokalen öppnas kl. 18.00
Medlemsmöte kl. 19.00

Plats:
klubblokalen på Nyborgsvägen 10 i Rosersberg.