Sigtuna Myntklubb 

Vi är idag 160 medlemmar som samlar svenska och utländska
mynt, sedlar, medaljer, polletter och mycket annat.

Vi har 10 månadsmöten per år i egna lokaler.
Medlemsauktion på varje möte.
Stora möjligheter att köpa bra mynt av övriga medlemmar.
Medlemstidning hem i brevlådan / via e-mail före varje möte.
Medlemsavgiften är låg, 200:- per år!!
Kaffeservering och lotteri vid varje möte.
Du är varmt välkommen till vår klubb. / styrelsen

 

Sigtuna myntklubb grundades 1971. 

Redan första året var det 30st numismatiskt intreserade som var medlemmar i klubben. 

 Sedan 1986 har klubben gett ut en tidning för medlemmarna som heter Sigtuna Myntnytt.

Tidningen innehåller artiklar, nästkommande auktionslista, annonser samt mycket annat läsvärt.

 

Sigtuna myntklubb anordnar också en myntmässa som är välbesökt och mycket uppskattad av oss samlare.

 Mässan brukar äga rum årligen i slutet av januari.