Hur blir jag medlem i Sigtuna Myntklubb? 

Anmälan för medlemskap sker enklast på följande sätt:

Betala medlemsavgiften till Sigtuna Myntklubbs plusgiro 44 72 59-3 och
skicka ett mejl till föreningen pgc21@hotmail.com
med namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Årsavgiften för medlemskap i Sigtuna Myntklubb är för närvarande 200kr.